total nedrivning

Med Renner Pedersen Entreprise som samarbejdspartner er vi din sikkerhed for, at alle risikofaktorer bliver håndteret korrekt.Total nedrivning og miljøsanering af bygninger er vores absolutte specialområde.

Der er mange ting at overveje, inden en nedrivning kan iværksættes.

Der indhentes nedrivningstilladelser, og det skal undersøges, om der kan være forurenende elementer på området.

 

Vi har stor erfaring i miljøsanering, vi har den relevante uddannelse og viden, som fagområdet foreskriver.

Det betyder, at vi kan håndtere miljøbelastende materialer som asbest, bly, kviksølv, PCB og skimmelsvamp efter gældende krav og lovgivning på området.

Vi håndterer kort sagt alle faser og involverer de nødvendige myndigheder. Vi rådgiver fra start til slut, så nedrivningen foregår uden gener for miljø, dig og dine naboer.

Vi har gennem mange års erfaring oparbejdet en viden, der gør os i stand til at løse totale nedrivningsopgaver fra start til slut rigtigt hver gang.

Nedrivningsprocessen er med tiden blevet så optimeret og systematiseret af lovmæssige krav, at vi med vores erfaring kan håndtere alle typer opgaver indenfor miljøsanering og nedrivning.

 

Vi sætter en stor ære i, at der altid ryddeligt og pænt på grunden, når opgaven er færdig.

Desuden er det en selvfølge for os at rydde op ind- og udvendigt både undervejs og inden aflevering.

 

Nedrivning er et speciale i håndværk, der kræver lige så meget ekspertise som at bygge et nyt byggeri.