vi tilbyder

Der er mange ting at overveje, inden en nedrivning kan iværksættes. Der indhentes nedrivningstilladelser, og det skal undersøges, om der kan være forurenende elementer på området.

Vi har stor erfaring i miljøsanering, vi har den relevante uddannelse og viden som fagområdet foreskriver.

Det betyder, at vi kan håndtere miljøbelastende materialer som asbest, bly, kviksølv, PCB og skimmelsvamp efter gældende krav og lovgivning på området.

Vi håndterer kort sagt alle faser og involverer de nødvendige myndigheder. Vi rådgiver fra start til slut, så nedrivningen foregår uden gener for miljø dig og dine naboer.

Vi har igennem mange års erfaring oparbejdet en viden, der gør os i stand til, at løse totale nedrivningsopgaver fra start til slut rigtigt hver gang.

Nedrivningsprocessen er med tiden blevet så optimeret og systematiseret af lovmæssige krav, at vi med vores erfaring kan håndtere alle typer opgaver indenfor miljøsanering og nedrivning.

Vi sætter en stor ære i, at der altid ryddeligt og pænt på grunden, når opgaven er færdig. Desuden er det en selvfølge for os at rydde op ind- og udvendigt både undervejs og inden aflevering.

Nedrivning er et speciale i håndværk, der kræver lige så meget ekspertise som at bygge et nyt byggeri.

Total nedrivning

Med Renner Pedersen Entreprise som samarbejdspartner, er vi din sikkerhed for, at alle risikofaktorer bliver håndteret korrekt.

Total nedrivning og miljøsanering af bygninger er vores absolutte specialområde. Der er mange ting, at overveje inden en nedrivning kan iværksættes.

Der indhentes nedrivningstilladelser, og det skal undersøges, om der kan være forurenende elementer på området.

Del nedrivning

Ikke alle projekter kræver en total nedrivning, dette kan eksempelvis være fordi en bygningskonstruktion har et eksisterende skelet, der enten er i så god stand, at denne kan genanvendes.​

Gravearbejde

Vi har maskinerne, erfaring og ekspertisen til at udføre stort set alle typer opgaver, der involvere gravearbejde, flytte jord, planere eller nivelleres, samt bygnings udgravning fundering og jordarbejde. Samt udlægning af søer, pileanlæg, parkeringsplads m.m.​

Forurenet jord

Vi har stor erfaring og viden omkring håndtering af forurenet jord. Uanset om jorden er let eller svært forurenet med olie, tjærestoffer, tungmetaller eller andre skadelige stoffer.​

LÆS MERE

Miljøsanering

Vi har stor erfaring i at løse miljøsanering på en forsvarlig måde overfor både mennesker og miljøet.

Det er en naturlig del af måden, vi arbejder på og håndterer vores projekter.

Vi har miljøsaneret miljøfarlige stoffer igennem mange år, og netop derfor kan vi med denne mangeårige ekspertise og specialviden forbedre miljøet, og ikke mindst skabe et godt resultat, hver gang.

Som en del af den samlede pakke bestræber vi hos Renner Pedersen Entreprise altid på at lave helhedsorienterede løsninger.

Det betyder, at vi inddrager kunder, myndigheder, rådgivere og andre interessenter så tidligt i projektforløbet som muligt.

Læs mere