MILJØSANERING

Vi har stor erfaring i at løse miljøsanering på en forsvarlig måde overfor både mennesker og miljøet.

Det er en naturlig del af måden vi arbejder på og håndterer vores projekter på.

Vi har miljøsaneret miljøfarlige stoffer igennem mange år, og netop derfor kan vi med denne mangeårige ekspertise og specialviden forbedre miljøet og ikke mindst skabe et godt resultat, hver gang.

Som en del af den samlede pakke bestræber vi hos Renner Pedersen Entreprise altid på at lave helhedsorienterede løsninger.

Det betyder, at vi inddrager kunder, myndigheder, rådgivere og andre interessenter så tidligt i projektforløbet som muligt.